Mr SỦI - CHÂU VĂN LIÊM

  • Địa điểm38 Châu Văn Liêm
  • Thời gian / tiến độ02 tháng
  • Hạng mụcThi công hệ thống điều hòa
Mô tả ngắn:
Hotline liên hệ thi công: 0906 971 396 0905 369 335
Mô tả chi tiết